SS-Schijäger-Battalion ""Norge"" : norska skidjägare på östfronten 1941-44 pdf ebook

 SS-Schijäger-Battalion ""Norge"" : norska skidjägare på östfronten 1941-44 pdf ebook

SS-Schijäger-Battalion ""Norge"" : norska skidjägare på östfronten 1941-44

  • Siffra: 753967717623130
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 4795)
  • Paperback : 172 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Drygt 12000 norrmän anmälde sig som frivilliga till tjänst för ockupationsmakten Tyskland under det Andra världskriget. Av dessa kom nästan 6000 att verkligen delta i strider mot i första hand den Röda armén på Östfronten mellan 1941 och 1945.

Det stora antalet frivilliga gjorde Norge till den tredje största befolkningsgruppen under den tyska Waffen-SS fanan under kriget. Norrmännen återfanns främst i Den Norska legionen och Pansargrenadjärs regimente Norge, vilkas aktioner och strider har redogjorts för i ett flertal böcker. Ett av de mer okända förbanden är den norska Skidjägarbataljonen som tjänstgjorde underställt Division Nord i norra Karelen. Denna bataljon hade dessutom föregåtts av ett skidjägarkompani och kom att efterföljas av ytterligare 2 kompanier och en bataljon. Dessa förband deltog aldrig i de stora berömda slagen utanför Leningrad, i Ukraina eller i Blatikum, utan tjänstgjorde endast i de djupa skogarna i Karelen. Tjänstgöringen där visade sig vara minst lika våldsam som på den utanför Leningrad, dock är den inte lika omtalad.

Geir Brenden och Arne Haakon Thomassen har i denna bok nu valt att redogöra för dessa mindre kända förbands historia. Läsaren får följa uppsättandet av dessa förband, deras tjänstgöring, och soldaternas öden både under kriget och efter kriget.
De förband som är beskrivan i boken är:

SS-Schijäger Kompanie Norge
SS-Schijäger Battalion Norge
2.-4. SS-Polizei Kompanie
SS-Polizei-Schijäger-Battalion 506 (mot)

Boken är rikt illustrerad med 7 kartor och ca 200 foton.

Relaterade böcker