Språk, nationer och andra farligheter pdf

 Språk, nationer och andra farligheter pdf

Språk, nationer och andra farligheter

  • Siffra: 192938477084038
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 4539)
  • Paperback : 150 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Ett språk är en dialekt med armé och flotta, har någon sagt. Och att frågor kring nation och språk kan vara ödesdigra och leda till konflikter har vi fått erfara under 1990-talet, då en rad nya statsbildningar uppstått med anspråk på en särskild historisk, kulturell och språklig egenart. Språket är dessutom en viktig del av varje människas kulturella identitet. Men vad är ett nationalspråk? Hur har det uppstått? Hur har det kommit att bli dominerande och mönsterbildande för ett land - ofta på bekostnad av andra idiom? På vad sätt skiljer sig ett språk från en dialekt? Vilken roll spelar politiska strävanden, ekonomi och religion för språkanvändning och etnisk identitet? Vilken ställning har Europas många minoritetsspråk? Detta är några av de många frågor kring språk och nation som diskuteras i denna bok.

Ingmar Söhrman är docent i romanska språk vid Umeå universitet och samtidigt knuten till Centrum för multietnisk forskning i Uppsala.

Relaterade böcker