uppkopplad Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden. Brå Rapport 2012:5 epub pdf

uppkopplad Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden. Brå Rapport 2012:5 epub pdf

Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden. Brå Rapport 2012:5

  • Siffra: 48008351014701
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 1841)
  • Paperback : 164 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Bättre uppklaringsstatistik, men inte bra nog!

Redovisar uppgifter från RUS-databasen (Rättsväsendets uppföljningssystem), som visar på en rad förändringar i positiv riktning. Det finns dock fortfarande områden med förbättringspotential.
Granskningen av RUS-statistiken har kompletterats med fördjupande granskning av förundersökningsmaterial i fyra särskilt utvalda län samt med fokusgruppsintervjuer med polis, åklagare och socialtjänst. Förundersökningarna rör ett typiskt ungdomsbrott - misshandel utomhus.
Slutsatsen av granskningen är att det fortfarande finns områden att förbättra trots de insatser som gjorts för att ta bort flaskhalsar vid utredningar av ungdomsärenden. Det gäller både handläggningstiden och personuppklaringen för de studerade brotten.

Relaterade böcker