Värdskap : inom turism och resande pdf

 Värdskap : inom turism och resande pdf

Värdskap : inom turism och resande

  • Siffra: 413322714927320
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 1295)
  • Paperback : 173 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Hur kan värdskap definieras? Hur är detta begrepp relaterat till turism och service? För att kunna förstå vad värdskap innebär måste kunskap från såväl olika ämnesdiscipliner som turismnäringen användas. Författaren betraktar värdskapet som ett personligt förhållningssätt men betonar samtidigt begreppets komplexitet och relationen till turismbegreppet och den traditionella serviceuppfattningen.

Boken består av fyra delar och tar upp värdskapets aktörer och mötesplatser men också olika dimensioner av värdskap som transport, boende, måltid, evenemang och redskap. Dessa resonemang illustreras av ett antal fallstudier skrivna av personer som är väl meriterade inom sina respektive områden. Boken är lämplig för kurser i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskola samt för personer som kommer i kontakt med värdskap i sitt arbete.

Relaterade böcker